Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Op 23 februari 2021 heeft Minister de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat preventief testen middels antigeentesten toegestaan is.

De op deze site genoemde vergoedingsregeling staat alleen open voor testen die worden uitgevoerd bij mensen met symptomen die passen bij het coronavirus en bij mensen die mogelijk besmet zijn, omdat ze in  contact geweest zijn met positief geteste personen.

Wijzigingen over de regeling vermelden wij uiteraard direct op deze site. Of meld je aan voor de mailing, waarin updates worden gedeeld over wijzigingen van de regeling.


Wat kan Werkgeverstesten voor jouw organisatie betekenen?

Wij bieden informatie en ondersteuning om zelf of samen met bijvoorbeeld collega-bedrijven in de buurt een eigen testfaciliteit op te zetten. Je vindt bij ons:

  • Informatie met minimale eisen voor materialen, personeel, locatie, proces en kwaliteit voor het opzetten van een teststraat;
  • Informatie over de financiële tegemoetkoming. Aanmelden is mogelijk via Rijksoverheid.nl;
  • Advies bij het selecteren en opzetten van locatie, regelen van personeel en inkopen van materialen;
  • Faciliteren van inkoop via raamcontracten met leveranciers en specificatielijsten;
  • Draaiboek met voorstel voor projectorganisatie en tijdslijnen;
  • Mogelijkheid om opgeleid testafname-personeel in te huren via centrale pool;
  • Hulp via een telefonische helpdesk (088-7674076).

Downloads en links

Wil je meer weten over wat er komt kijken bij het zelf opstarten van een eigen testlocatie? Download dan de Toolkit inrichten testlocatie voor antigeentesten. Heb je besloten dat een eigen testlocatie past bij het coronaprotocol en je organisatiedoelen? Dan kun je via onderstaande links rechtstreeks naar de bijbehorende pagina’s van onze partners. 

Toolkit

Via deze link is de volledige toolkit te downloaden waarin alle informatie rondom het zelf inrichten van een eigen teststraat te vinden is.

De in deze toolkit verstrekte informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend (juridisch) advies in een concreet geval. U kunt aan de informatie in deze toolkit geen rechten ontlenen. Evenmin kan Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk of VNO-NCW aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie of het niet juist toepassen van de informatie die wij u met deze toolkit verschaffen. Hoewel deze toolkit met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Materialenlijst

Heb je besloten dat je een teststraat gaat openen, en benieuwd naar wat je daar allemaal voor nodig hebt? Deze materialenlijst (directe download) geeft in detail alle materialen weer.

SOP’s (Standard Operating Procedures)

Het uitvoeren van het antigeen testproces gebeurt in een aantal stappen. Per stap zijn er SOP’s (Standard Operating Procedures) opgesteld, dit zijn werkinstructies om het werk op de juiste manier uit te voeren. Op deze pagina vind je de links naar de bestanden en staan de beschikbare SOP’s beschreven.

Arbodienst / bedrijfsarts

Een eigen testlocatie dient altijd onder toezicht te staan van een bedrijfsarts of arbodienst. Daarnaast is de financiële ondersteuning uitsluitend via arbodienst of bedrijfsarts aan te vragen. Overweeg je een eigen testlocatie in te richten, neem dan contact op met je eigen bedrijfsarts om te bespreken of die de medische supervisie kan nemen. Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze telefonische helpdesk (088-7674076), we helpen je graag verder.

Financiële ondersteuning

Het ministerie van VWS biedt bedrijfsartsen en arbodiensten die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Let wel: de vergoeding geldt alleen voor testen die zijn afgenomen bij medewerkers met symptomen van corona of medewerkers die in contact zijn geweest met positief geteste personen. Het preventief testen van medewerkers wordt via deze regeling niet vergoed.

Uitsluitend de kosten voor het afnemen en analyseren van de testen worden vergoed. De kosten voor het aanschaffen van de testen worden niet vergoed.

Bedrijfsartsen en arbodiensten kunnen maandelijks factureren aan het ministerie van VWS zodra zij zich hebben aangemeld. Vanaf 1 februari is aanmelden mogelijk via Rijksoverheid.nl.

Factureren is alleen mogelijk middels een e-factuur. Op de factuur moet in ieder geval het totaal aantal afgenomen tests worden vermeld, evenals het aantal positieve uitslagen.

Voor aanmelding zijn de volgende gegevens nodig:

  • BIG nummer(s) van betrokken bedrijfsartsen
  • SBCA-certificaat (in geval arbodienst)
  • Kopie van een bankafschrift (geanonimiseerd)

Daarnaast moet de bedrijfsarts of arbodienst aan de volgende voorwaarden voldoen:

Testen en persoonlijke beschermingsmiddelen aankopen

Via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) kan je bedrijfsarts of (BIG-geregistreerde arts) direct coronatesten en beschermende kleding inkopen. Dit kun je als werkgever niet zelf rechtstreeks doen.

Personeel inhuren

Werkgeverstesten heeft samen met Randstad, Tempo Team en Yacht functieprofielen opgesteld en een training ontwikkeld (NCOI). Zij kunnen je binnen drie weken voorzien van gekwalificeerd teststraat personeel, op basis van lokale contractafspraken. Zij kunnen je ook een projectleider leveren die het opzetten van een eigen testlocatie kan begeleiden namens jouw organisatie. Maar wellicht heb je ook zelf al medewerkers die in te zetten zijn in ondersteunende rollen bij de teststraat. Medewerkers mogen niet in het primaire testproces zelf worden ingezet in verband met privacy.

De functieprofielen van alle relevante medewerkers die nodig zijn om een teststraat te runnen vind je hier.

ICT ondersteuning

Het inplannen van een test kan eenvoudig en AVG-proof zelf gedaan worden door medewerkers. De positieve testresultaten worden door de bedrijfsarts via een beveiligde en AVG-proof omgeving aan de lokale GGD gemeld. Als werkgever krijg je geen rapportage van het testresultaat van de medewerker. Bel met onze helpdesk (088-7674076) voor meer informatie hierover. 

GGD

De positieve testresultaten worden gemeld aan de regionale GGD en vervolgens door de regionale GGD gemeld aan het RIVM voor de landelijke registratie van positieve testresultaten. De melding van positieve uitslagen verloopt, totdat melding via het GGD meldportaal testuitslagen mogelijk is, via beveiligde mail (zorgmail, zivver of vergelijkbaar). Neem hiervoor contact op met de regionale GGD.

Juridische ondersteuning

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze site nog vragen hebt over de juridische positie van jou als werkgever, van een eventuele samenwerking via een bedrijventerrein of van je werknemers. Veel van die vragen hebben we proberen te ondervangen via de veelgestelde vragen pagina. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op of bel onze helpdesk (088-7674076).