Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Financiële vergoeding preventief testen nog tot 31 mei 2021 aan te vragen

Voor organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is en afstand houden vanwege de aard van het werk geen optie is wil de overheid het preventief testen van werknemers stimuleren. BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten kunnen werkgevers ondersteunen bij het afnemen van sneltesten of zelftesten van werknemers. Wanneer het testen gebeurt onder supervisie van een BIG-geregistreerd arts, kan aanspraak worden gemaakt op een financiële vergoeding. Tot 31 mei 2021 kunnen bedrijfsartsen en andere BIG-geregistreerde artsen gebruikmaken van de tijdelijke Open House regeling voor preventief testen.