Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Bepaal hoe jij preventief testen mogelijk maakt

Werkgevers kunnen werknemers preventief testen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Er zijn vier varianten voor het preventief testen van je werknemers. Voor elke variant gelden andere voorwaarden. Onderzoek goed hoe jij preventief testen voor je werknemers mogelijk wilt en kunt maken.

1. Sneltesten op je eigen locatie

Als werkgever richt je een eigen teststraat in bij je werklocatie om preventief testen van werknemers mogelijk te maken. Eventueel sla je de handen ineen met werkgevers in de buurt of werk je samen met een commerciële teststraat.
Houd er rekening mee dat je ongeveer 4 weken nodig hebt vanaf de voorbereiding tot het openen van je eigen teststraat. Samenwerken met een bedrijfsarts of arbodienst wordt sterk aangeraden, zodat aan de standaarden en richtlijnen van het RIVM wordt voldaan.

Download hier de toolkit voor het oprichten van een eigen testfaciliteit.

2. Zelftesten onder supervisie

Wanneer je je werknemers liever zelf een test laat afnemen, kan dit onder medisch toezicht van een BIG-geregistreerd arts – bijvoorbeeld een bedrijfsarts – of arbodienst. Er moet dan voldaan worden aan de richtlijnen en de standaarden van het RIVM, LCI en de IGJ. Ook commerciële partijen die voorzien in zelftesten moeten voldoen aan bovengenoemde richtlijnen en standaarden. Onderdeel van deze standaarden is dat de commerciële partij voorziet in de aanwezigheid van een BIG-geregistreerde arts.

Een BIG-geregistreerd arts draagt de eindverantwoordelijkheid. Deze arts zorgt voor een goede zelfafname, het duiden van de testuitslag en het doorgeven van positief geteste personen aan de GGD.

Download hier de Toolkit zelftesten

3. Zelftesten onder begeleiding

Zelftesten die onder begeleiding van een opgeleide vrijwilliger of trainer worden afgenomen, vergen vaak minder voorbereidingstijd.

Zelftesten onder begeleiding betekent dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen van de test en het uitlezen van de testuitslag volledig bij de geteste persoon zelf ligt. Als werkgever hoef je geen testuitslagen vast te leggen.

Download hier de Toolkit zelftesten

4. Zelftesten vanuit huis

Sinds kort zijn ook zelftesten zonder begeleiding of supervisie mogelijk. Deze zelftesten kunnen zonder begeleiding of supervisie uitgevoerd worden aan de hand van instructies van de fabrikant en/of instructievideo’s via internet.

Voor zelftesten vanuit huis is geen toolkit beschikbaar. Werknemers worden geacht zelf de instructies van de zelftest na te leven.