Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Bepaal hoe jij preventief testen mogelijk maakt

Werkgevers die hun werknemers niet thuis kunnen laten werken en waarbij 1,5 meter afstand houden moeilijk is, kunnen werknemers preventief testen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Er zijn vier varianten voor het preventief testen van je werknemers. Voor elke variant gelden andere voorwaarden en eventueel een tijdelijke financiële vergoeding. Onderzoek goed hoe jij preventief testen voor je werknemers mogelijk wilt en kunt maken.

1. Sneltesten op je eigen locatie

Als werkgever richt je een eigen teststraat in bij je werklocatie om preventief testen van werknemers mogelijk te maken. Eventueel sla je de handen ineen met werkgevers in de buurt of werk je samen met een commerciële teststraat.
Houd er rekening mee dat je ongeveer 4 weken nodig hebt vanaf de voorbereiding tot het openen van je eigen teststraat. Samenwerken met een bedrijfsarts of arbodienst wordt sterk aangeraden, zodat aan de standaarden en richtlijnen van het RIVM wordt voldaan.

Download hier de toolkit voor het oprichten van een eigen testfaciliteit.

BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten kunnen zich hier aanmelden voor een tijdelijke financiële vergoeding van €20,- ex. btw per preventieve sneltest. Afgenomen testen bij werknemers met klachten of werknemers die in aanraking zijn gekomen met besmette personen, worden niet vergoed.

2. Zelftesten onder supervisie

Wanneer je je werknemers liever zelf een test laat afnemen, kan dit onder medisch toezicht van een BIG-geregistreerd arts – bijvoorbeeld een bedrijfsarts – of arbodienst. Er moet dan voldaan worden aan de richtlijnen en de standaarden van het RIVM, LCI en de IGJ. Ook commerciële partijen die voorzien in zelftesten moeten voldoen aan bovengenoemde richtlijnen en standaarden. Onderdeel van deze standaarden is dat de commerciële partij voorziet in de aanwezigheid van een BIG-geregistreerde arts.

Een BIG-geregistreerd arts draagt de eindverantwoordelijkheid. Deze arts zorgt voor een goede zelfafname, het duiden van de testuitslag en het doorgeven van positief geteste personen aan de GGD.

Download hier de Toolkit zelftesten

BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten kunnen voor preventief zelftesten onder supervisie aanspraak maken op een (tijdelijke) financiële vergoeding van €20,- ex. btw per preventieve sneltest. Afgenomen testen bij werknemers met klachten of werknemers die in aanraking zijn gekomen met besmette personen, worden niet vergoed.

3. Zelftesten onder begeleiding

Zelftesten die onder begeleiding van een opgeleide vrijwilliger of trainer worden afgenomen, vergen vaak minder voorbereidingstijd. Operatie Fastlane, een samenwerkingsverband van overheid, VNO-NCW en MKB-Nederland, kan voorzien in opstartmanagers, trainers of bijvoorbeeld een e-learning omgeving om begeleiders op te leiden. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met onze helpdesk of bel met 088-7674076.

Zelftesten onder begeleiding betekent dat de verantwoordelijkheid voor het afnemen van de test en het uitlezen van de testuitslag volledig bij de geteste persoon zelf ligt. Als werkgever hoef je geen testuitslagen vast te leggen.

Download hier de Toolkit zelftesten

Voor het zelftesten onder begeleiding kun je geen aanspraak maken op een financiële vergoeding.

4. Zelftesten vanuit huis

Sinds kort zijn ook zelftesten zonder begeleiding of supervisie mogelijk. Deze zelftesten kunnen zonder begeleiding of supervisie uitgevoerd worden aan de hand van instructies van de fabrikant en/of instructievideo’s via internet.

Voor zelftesten vanuit huis is geen toolkit beschikbaar. Werknemers worden geacht zelf de instructies van de zelftest na te leven.

Omdat ook hier de verantwoordelijkheid ligt bij de persoon die de zelftest uitvoert, kan geen aanspraak worden gemaakt op een financiële vergoeding.

Heb je na het lezen nog vragen? Dan kun je contact opnemen met 088-7674076.

BIG-geregistreerde artsen/arbodiensten kunnen zich hier aanmelden.