Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Werkgever krijgt hulp en ondersteuning bij inrichten eigen teststraat


Update – 25 maart 2021:
Het ministerie van VWS heeft een tijdelijke financiële regeling geopend voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers zonder klachten in opdracht van werkgevers. De financiële vergoeding geldt alleen voor het testen van werknemers wanneer thuiswerken geen optie is en 1,5 meter afstand houden – vanwege de aard van het werk – moeilijk is. Wanneer werkgevers preventief willen testen is het advies om dit twee keer per week te doen. De vergoeding geldt voor BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten. Zij kunnen gebruik maken van een gevalideerde antigeensneltest of werknemers begeleiden in de afname van een antigeenzelftest.

Op Rijksoverheid.nl lees je meer over deze tijdelijke financiële regeling. Of bekijk hier de veelgestelde vragen. Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS een website met toolkit en een helpdesk opgezet:
werkgeverstesten.nl. Het ministerie heeft een financiële regeling in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen die op locatie medewerkers op corona willen laten testen door de arbodienst of bedrijfsarts. Het initiatief en de financiële regeling richten zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Testen is cruciaal om het coronavirus in te dammen. Op de werkvloer zorgt het niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor het eerder opsporen van het virus. Thuiswerken is en blijft voorlopig de norm, maar is niet altijd voor iedereen mogelijk. Met meer en frequenter testen moet het in de toekomst ook mogelijk zijn om (deels) weer naar het werk te gaan en sectoren en bedrijven (gedeeltelijk) te heropenen.

Sinds december al kunnen werkgevers antigeentesten (sneltesten) bestellen bij de overheid. Testen door de werkgever gaat via bedrijfsartsen en arbodiensten, die daarvoor een beroep kunnen op de financiële regeling van VWS. Werkgevers die daarin interesse hebben, krijgen hulp bij het opzetten en veilig inrichten van een eigen testlocatie. Overigens betekent frequent testen op de werkvloer niet dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen kunnen worden losgelaten.

Een eigen teststraat kan met name interessant zijn voor bedrijven waar de aard van het werk met zich meebrengt dat mensen fysiek met elkaar moeten samenwerken, zoals in de logistiek, distributie, productiebedrijven en sommige contactberoepen. Het is ook mogelijk om een teststraat in te richten samen met collega-bedrijven in de buurt, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.

Vrijwillig

De verwachting is dat teststraten bij bedrijven ook bijdragen aan de testbereidheid. Vanzelfsprekend kunnen werkgevers medewerkers alleen op de werkvloer laten testen op basis van vrijwilligheid. Er mag nooit sprake zijn van een directe of indirecte verplichting. De werkgever krijgt ook geen inzage in de resultaten. De bedrijfsarts of arbodienst meldt positieve uitslagen bij de GGD.

Op de website werkgeverstesten.nl is uitvoerige informatie te vinden over wat er komt kijken bij de inrichting van een eigen testlocatie, zoals de minimale eisen voor materialen, personeel, locatie, proces en kwaliteit, over de kosten, advies bij het selecteren en opzetten van de locatie en het regelen van personeel en inkopen van materialen. Ook het faciliteren van inkoop via raamcontracten met leveranciers en de mogelijkheid om mensen in te huren die de testen kunnen afnemen behoren tot de mogelijkheden. Verder is er een telefonische helpdesk voor vragen en informatie: 088-7674076.